/ เชียงราย

รวมข้อมูล เที่ยว∙กิน∙ช้อป ในเชียงราย

phra-that-doi-tung-chinag-rai

พาลูกเที่ยว พระธาตุดอยตุง เชียงราย – เดินเที่ยวอุโมงค์ป่าไผ่ เคาะระฆัง ขอพร

พระธาตุดอยตุง จะอยู่ด้านบน ของวัดพระธาตุดอยตุงค่ะ คนส่วนใหญ่นิยมขึ้นมาสักการะแล้วก็ขอพรค่ะ…